Vurdering av Onelovehotels.com

Onelovehotels er en medlemsklubb hvor man kan bestille hotell. Bestiller man hotell gjennom klubben vil 50% av deres provisjon gå til et veldedig formål. Selskapet støtter tre ulike prosjekter hos UNICEF. Nettsiden tilbyr 800 000 hoteller i 120 000 ulike destinasjoner rundt om i verden. Nettsiden består også av reviews fra rundt 50 luksushoteller som skribentene har besøkt. Selskapet ble stiftet i begynnelsen av 2015 og er tilstede på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram.

Dette blogginnlegget er et svar på Karl Philip Lund sin oppgave om å vurdere et nettside/nettbutikk og komme med forbedringsmuligheter. Jeg har valg å løse oppgaven ved å ta utgangspunkt i kriteriene for en god nettside til ehandel.no. Jeg vil også gi en konklusjons-vurdering i form av stjerner:578957_673689796028339_100207383_n

 

Elendig

★★ Dårlig

★★★ Middels

★★★★ Bra

★★★★★ Utmerket

 

1. Førsteinntrykk

I møte med nye mennesker danner du et inntrykk, eksempelvis om personen er troverdig, kunnskapsrik og om du kunne tenke deg å bli bedre kjent med personen. Det samme gjelder nettsider. Et godt førsteinntrykk vil øke sannsynligheten for at kunden vil bli bedre kjent med siden. Vet kunden om de har kommet til riktig sted, hva man kan gjøre og hvorfor man skal handle på siden i løpet av fem sekunder er sannsynligheten stor for at førsteinntrykket er godt.

Det første som møter deg er en logo, en meny, noen bilder og en boks hvor du kan bli medlem. Logoen inneholder ”hotell” i navnet og du forstår dermed med en gang hva siden kan handle om. Man ser også at nettsiden har et form for samarbeid med nettavisen. Dette kan virke appellerende ettersom mange allerede kjenner til nettavisen, som ikke publiserer hva som helst. Menyen er enkel og synlig. De tre kategoriene er tydelige på hva du kan vente deg dersom du navigerer videre.

Skjermbilde 2016-05-18 kl. 20.31.55På forsiden finner vi en bilde-karusell som går i loop. Denne vekker størst oppmerksomhet ettersom den tar mye plass på siden. Loopen består av ulike veldedighetssaker med tall over donasjoner. Dette kan vekke interessen, kan skape et positivt inntrykk ettersom det er viktig å bidra til veldedighet, men det kan også skape utydelighet om hva nettsiden handler om. Men dersom man scroller litt ned ser man en boks hvor man kan bli medlem ved å logge inn på Facebook. Her får man begrunnelsen for å melde seg inn, dermed gir de ulike elementene på hjemmesiden mer mening.

Nederst på siden finner man en kategorimeny som lar deg scrolle blant ulike hoteller. Dette er favoritthotellene til skribentene som de har besøkt, men dette kommer noe utydelig frem. De nummererte hotellene nederst har der i mot tydelig overskrift over hva du kommer til ved å trykke på bildene. Vi ser også en oversikt over skribentene. Dette kan bidra til å gjøre siden mindre ”overfladisk” i den forstand at man setter ansikt på innholdet på nettsiden. Dette kan skape troverdighet fordi man finner informasjon om hvem som produserer innholdet.Skjermbilde 2016-05-23 kl. 13.33.55

Vurdering: ★★★

Forbedringsforslag:

 • Fremme bookingmotoren istedenfor favoritter på forsiden (mer tydelig hva nettsiden handler om)
 • Tydeligere forklaring av kategorimenyen over favoritter
 • Endre på feilinformasjon om antall hoteller

 

 

2. Synlighet

Å være synlig på nett er helt avgjørende dersom man ønsker kunder til nettbutikken. I Google burde man dukke opp høyt i organisk søk på de rette søkeordene, hvis ikke burde man se nærmere på SEO (Search Engine Optimizing). Du kan også ta i bruk Adwords for å øke din synlighet.

Gjør jeg et søk i Google på ”Onelovehotels.com” kommer nettsiden opp som toppvalg i organisk søk. Det tyder på at nettsiden følger kravene Google har til en god nettside. Her får man også opp nettavisen, deres Facebook-side og Instagram konto samt Twitter konto. Noe som er med på å trekke ned synligheten er informasjons-sider som proff.no og purehelp.no hvor bedriftsinformasjon dukker opp. Hjemmesider som disse er synlige fordi de skårer høyere i Google sine krav til en god nettside. Sidene dukker også opp fordi Google søk mener disse sidene passer best for søkeren. For å ha bedre kontroll over hva som dukker opp er SEO svært viktig for samtlige kanaler selskapet bruker for å ha kontroll over hva kunden får av informasjon om selskapet.

Nettsiden kommer ikke opp dersom jeg søker på diverse ord innenfor temaet hotell. Bedriften tar ikke i bruk Adwords, noe som eventuelt kan bidra til å øke synligheten på flere søkeord.

Vurdering: ★★★

Forbedringsforslag:

 • Innvestere i annonsert søk
 • Være mer aktiv på sosiale medier som Twitter og Instagram
 • Få mer omtale

 

3. BrukervennlighetSkjermbilde 2016-05-18 kl. 20.33.03

Kunden har begrenset tålmodighet og det er derfor viktig med en nettside hvor man finner frem raskt. Oversiktlig sortering av kategorier og mobilvennlighet er eksempler på to viktige faktorer.

Nettsiden har tre lenker øverst på nettsiden som fungerer som en meny. Bestill, Om oss og Favoritter. Kategoriene er konkret og presise, noe som bidrar til økt brukervennlighet. Midt på siden er det en boks som gjør det mulig å bli medlem ved å logge inn med Facebook. Nettsiden har også en blogg, men her må du først inn på ”Bestill” før det kommer opp en til kategori i menyen som heter ”Blogg”. Dersom en skal finne frem til bloggen kan det skape utfordringer ved ditt første besøk. En mer brukervennlig løsning ville vært å plassere ”Blogg” alternativet på forsiden.

I følge Google sin mobilvennlig-test er nettsiden mobilvennlig som åpner for at flere kan nå nettsiden i flere situasjoner.

Vurdering: ★★★★

Forbedringsforslag:

 • Fremheve nettsidens blogg tydeligere

 

4. Kjøpsprosess

Kunden blir også lett distrahert på nett. Dersom prosessen for å kjøpe et produkt er for lang er sannsynligheten større for at kunden klikker seg ut. Dersom du får tak i eposten raskt har man muligheten til å sende en påminnelse dersom noen pauser et kjøp. Hvor mye informasjon er det nødvendig å få fra kunden? Hvordan kan man gjøre prosessen så effektiv som mulig?

Nettsiden oppfordrer til å bli medlem med engang, som vil si at man skaffer eposten raskt. Nettsiden står ikke for selve bestillingen av hotellene og jeg velger derfor å se bort ifra selve kjøpsprosessen.

 

 

5. Teknologi/ hastighet

Opp til 1 av 4 forlate nettsiden dersom den tar med enn fire sekunder å laste opp. Det kan derfor være lønnsomt å ha rask innlasting av sider. Ønsker du å havne høyt i Google søk spiller hastighet også en rolle for plasseringen.

Onelovehotels har en mobiltilpasset nettside, som er viktig for økt tilgjengelighet. I Googles PageSpeed Insights skårer nettsiden 57/100 i hastighet, hvor det finnes en del tekniske faktorer som burde løses. I følge Google svarte tjenesten på 0,21 sekunder, noe som er en god hastighet på en nettside men har noen forbedringspotensialer. Til tross for middels hastighetsresultater skårer nettsiden 99/100 i brukererfaring, som vil si hvordan det er å bruke nettsiden. Noe som kan vurderes å endres er å gjøre knappene i menyen større, slik at det er enklere å trykke dersom man tar i bruk mobilen. På datamaskin skårer nettsiden noe bedre, hvor forbedringspotensialene er nesten identiske som mobil.

Vurdering: ★★★★

Forbedringsforslag:

 • Øke hastighet ved å: Tilpasse nettleserbufring, eliminere gjengivelsesblokkering av JavaScript og CSS i innhold som er synlig på nettsiden og aktivere komprimering av ressurser med gzip eller deflate kan redusere antallet byte som sendes over nettverket. Eventuelt også optimalisere bilder ved å formatere de riktig.
 • Forstørre størrelsen på berøringelementer, altså forstørre knapper på siden.

 

 

6. Kundetilfredshet

Vi stoler på andres meninger og det kan derfor bidra positivt dersom du klarer å fremme tidligere kunders meninger. Er det i gjennomsnitt en høy grad av kundetilfredshet er det viktig at dette når ut til potensielle nye kunder. Har kunden mulighet til å evaluere produkter selv kan dette også bidra til økt troverdighet.

Kundeevaluering av selve produktene, altså hotellene som bestilles kommer ikke nødvendigvis fra kunder som har bestilt gjennom nettsiden. Onelovehotels har en søkemotor som gir resultater fra mange ulike bookingselskaper og står derfor ikke for selve vurderingen av produktene. Det er derimot ingen mulighet for å vurdere selve nettsiden uten å kontakte på mail eller sosiale medier. Det kan derfor være vanskelig å kartlegge om kunden foretrekker å bestille gjennom nettsiden og eventuelt hva som kan forbedres. En mulig løsning her ville være å skape et felles rom hvor man kan legge igjen kommentarer, synlig for alle, og dele sin erfaring av nettsiden. Dette kan bidra til å skape troverdighet fordi kunder oppsøker gjerne tidligere kunders erfaring dersom det oppstår usikkerhet eller de ikke finner tilstrekkelig med informasjon. Per dags dato finnes det ingen enkel oversikt over om kunden er tilfreds eller ikke.

Onelovehotels har en nettside på engelsk og en på norsk, tilhørende to Facebook-sider. Dette er bra i forhold til kundetilfredshet fordi informasjonen er tilpasset flere kunder. Det samme gjelder for bookingmotoren, hvor man kan velge språk og valuta etter sine preferanser.

Skjermbilde 2016-05-18 kl. 20.44.53

Vurdering: ★★★

Forbedringsforslag: 

 • Rom for kommunikasjon (tilbakemeldninger) på nettsiden
 • Synliggjøre kontaktinformasjon
 • Kundevurdering av nettsiden, ikke bare hotellene på nettsiden.

 

7. Trygghet

Når man handler ønsker man en trygg handel uavhengig om produktet når opp til forventingene eller ikke. Har man muligheten til å bytte? Er det sikre betalingsløsninger?

Her avhenger tryggheten av hvilke bookingselskaper som finnes i søkemotoren. I søkemotoren til Onelovehotels ligger store bookingselskaper som daglig har mange kunder. Ettersom nettsiden er i samarbeid med mange selskaper er det vanskelig å kartlegge om alle er trygge. For Onelovehotels vil det derfor være sentralt å ha god kontroll over hvem de er samarbeid med ettersom de erfaringen av de andre bookingselskapene vil ha en innflytelse på holdningen og oppfatningen til nettsiden.

Vurdering: ★★★

Forbedringsforslag:

 • Garantere for trygge bestillinger, eventuelt trekke frem garantiene de ulike bookingselskapene har

 

 

8. Kommunikasjon

Mulighet for toveis kommunikasjon kan bidra til å skape gode kunderelasjoner. Det kan derfor være en fordel å møte kunden der de befinner seg, enten det er på epost, telefon eller sosiale medier.

Nettsiden har en funksjon på siden som gjør det mulig å sende mail. Her må man eventuelt inn på ”Om oss”. Det er ikke et alternativ i menyen, noe som kan gjøre det vanskelig å finne om man lurer på noe. Det finnes heller ingen link til sosiale medier som jeg kan se. Nettsiden har en egen Facebook-side som åpner for dialoger med kunder. Det har tidligere kommet noen kommentarer om kunders erfaringer hvor Onelovehotels har svart på hver kommentar. Dette er positivt fordi det skaper en tilnærming og kunder føler seg inkludert. Når det kommer til vurderinger av hotellene som fremmes kommer dette tydelig frem i bookingmotoren med «stjernevurdering» hentet fra Tripadvisor. I søk etter hoteller kan man kategorisere hotellene i stjerner, preferanser, priser og omtalelser.

Et forbedringspotensialet for dette punket vil være å informere tydeligere om hvordan man kan kontakte selskapet på side nettsider.

Vurdering: ★★★

Forbedringsforslag:

 • Som nevnt i kundetilfredshet, skape større rom for kommunikasjon
 • Flere henvisninger til sosiale medier på nettside.

 

9. Priser/ utmerkelser og artikler

Har du vunnet en pris eller blitt omtalt i mediene er det viktig å få dette frem. Omtalelser og utmerkelser kan øke din troverdighet.

Nettsiden fremmer ingen priser, men viser tydelig at de er i et samarbeid med nettavisen hvor det skrives reisetips basert på nettsidens utvalg og favoritter. Nettsiden vil der i mot bli påvirket av hvilken omtale hotellene har og bookingselskapene har.

Vurdering: ★★

Forbedringsforslag: 

 • Dersom det har blitt skrevet om nettsiden burde dette frontes tydeligere
 • Linke tydeligere til nettavisen

 

10. Konsept og strategi

Et tydelig konsept kommuniserer bedre enn et utydelig konsept. Et eksempel på en strategi kan være å fremme enkle budskap og ta til seg eventuelle råd om endringer underveis.

Norges eneste hotellklubb hvor du kan bestille alle dine hoteller til garantert beste pris og samtidig hjelpe noen som trenger det

Konseptet er presist og tydelig. Nettsiden fremhever både hoteller, veldedighetssaker og åpner for mulighet til medlemskap. Konseptet kommuniseres likt på nettsiden og sosiale medier. Medlemskap, veldedighet og hotell til best pris er nøkkelordene som stadig går igjen og skaper en enkelt og effektiv strategi.

Nettsiden fremhever tydelig fordelen med å bestille fra nettsiden overfor direkte fra bookingselskapet, nemlig at deler av pengene går til et veldedig formål. Noe som ikke kommer helt tydelig frem er fordelen med å være medlem. Det står på forsiden at dersom du er medlem får du tilgang til en stor bookingmotor til tross for at man får tilgang utenom medlemskap.

Vurdering: ★★★★

Forbedringsmuligheter:

 • Fremme tydeligere hvorfor man burde være medlem, hvilke fordeler det gir.

 

Konklusjon

Etter et raskt blikk på de ti kriteriene gjør nettsiden det bra, men har noen forbedringsmuligheter (basert på det jeg har tatt i betraktning). Nettsiden er enkel og presis, men mangler rom for tilbakemeldinger og kontakt. Selskapet begår ingen alvorlige feil når det kommer til å følge kriteriene, men det finnes faktorer som kan bidra til flere kunder og større kundetilfredshet. Finner de en mulighet for å måle kundetilfredsheten på, vil mange av de andre kriteriene skåre høyt! Totalvurdering: ★★★

One thought on “Vurdering av Onelovehotels.com

 1. Veldig bra vurdering av Onelovehotels! Du skriver veldig godt og du har strukturert innlegget på en veldig god måte. Jeg er helt enig om at de burde ha en funksjon hvor man kan gi tilbakemeldinger på hotellene inne på nettside noe som er svært viktig for fremtidige kunder. Håper de tar til seg tipsene dine, for da får de en veldig god nettside!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *